آلبوم سوما

چه نور

که تان

ناره نجه

کورته

گولینه

خه ش خه ش

ره شه

به رده

بوکو زاوا

مه ناز

شاخ

 

بازدید کننده عزیز برای بهبود وبلاگ حتما در صفحه نخست نظر بدهید