عزیز شاروخی

Aziz Sharuxi -Albumi  2006

Aziz Sharuxi-01                                     Aziz Sharuxi-02

Aziz Sharuxi-03                                     Aziz Sharuxi-04

Aziz Sharuxi-05                                     Aziz Sharuxi-06

Aziz Sharuxi-07                                     Aziz Sharuxi-08

Aziz Sharuxi-09                                     Aziz Sharuxi-10

/ 0 نظر / 24 بازدید