محمد امین غلامیاری

                    1. غلامیاری (مجنونه گم که گرفتارم)

                    2. غلامیاری (اوه که وت ... ترکم کرد)

                    3. غلامیاری (اسمری گوهری دلبری)

                    4. غلامیاری (لکم برا لکم... شاد)

                    5. غلامیاری (آی مریم گلی نازارم)

                    6. غلامیاری (عزیز بهاره... شاد)

                    7. غلامیاری (هرجا میرم چشمای تو پیش رومه)

                    8. غلامیاری (نازانی... گیانو روحی شیرینم)

                    9. غلامیاری (تف و ای دنیا...ای دنیای فانی)

                    10. غلامیاری (هه ی رو هه ی رو... شاد)

                    11. غلامیاری (زارا گیان... شاد)

                    12. غلامیاری ( ایسان وارانه)

                    13. غلامیاری (یادته و په د وتم نچو فریبا)

                    14. غلامیاری (یالا شوفر یالا)

                    15. غلامیاری (شی شیلانه... شاد)

                    16. غلامیاری (خسته ام من)

                    17. غلامیاری (آی مریم مریم گلی نازارم2)

                    18. غلامیاری (وعده ی وهار دای)

/ 0 نظر / 38 بازدید