اسمائیل ابراهیم

Ismail Ibrahim - Albumi  2007

Kizhole                                                     Bochi

Nazdare                                             Bexerhati

Xewnek                                 Niga u henaseyek

Ewaran                                                   Trifa

Xozge                          

/ 0 نظر / 19 بازدید