# عزیز_شاروخی،امیر_حسن،آسو_کویی،هانی،_نوری_گرمیانی

دانلود آهنگهای کردی

           لوکا زاهیر                     عدنان کریم                       به ژدار                      نجم الدین غلامی      نوری گرمیانی                       هانی                            آسو کویی                      امیر حسن   ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 354 بازدید